lt en de

Specialiajai paramai už pieną – per 42 mln. litų

Žemės ūkio ministerija informavo, kad nustatytas 2014 m. specialiosios paramos už pieną avansas – 22,26 Lt už toną. Tai yra 70 proc. nuo numatytosios išmokos (31,80 Lt). Šie avansai bus mokami iki lapkričio 30 d. Likusią paramos dalį numatoma pradėti mokėti nuo gruodžio 1 d. Ši parama mokama už 2013–2014 kvotos metais parduoto pieno toną. Didžioji paramos dalis bus išmokėta iki 2014 m. gruodžio 31 d. Paramą turėtų gauti apie 33 tūkst. pieno gamintojų. Iš viso 2014 metams specialiajai paramai už pieną skirta 42,36 mln. Lt.

2015 metais specialiajai paramai (už pienines karves, pieninių veislių bulius, mėsinius galvijus, mėsines avis, pienines ožkas) iš viso numatoma mokėti apie 150 mln. Lt, iš jų už pienines karves – apie 83 mln. Lt, už pieninių veislių bulius – apie 15 mln. Lt.

ŽŪM teigia, kad papildomų prašymų teikti nereikia, nes pieno gamintojai, norintys gauti šią paramą, šiais metais deklaruodami žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, tai pažymėjo paraiškoje. Paramą apskaičiuos ir į pieno gamintojų sąskaitas perves Nacionalinė mokėjimo agentūra.

© 2022 UAB "PIENAS LT"