lt en de

ŽŪM apžvalgoje – dėmesys "Pienas LT" projektui

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) savo apžvalgoje, skirtoje Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui, dėmesio skyrė ir Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje statomai ŽŪK "Pienas LT" pieno perdirbimo gamyklai. Teigiama, kad jai pradėjus veikti, gerokai sustiprės pieno gamintojų ir jų derybinės pozicijos, derantis dėl pieno supirkimo kainų. "2010 m. buvo skirta 50,8 mln. Lt parama kooperatinės pieno perdirbimo įmonės statybai. Tai bus vienintelė Lietuvoje pieno gamintojų valdoma pieno perdirbimo įmonė. Tikimasi, kad ši įmonė padidins pieno gamintojų konkurencinę padėtį pieno sektoriuje, sustiprins derybines jų galias", – teigiama ŽŪM apžvalgoje. 
Savo ruožtu pačioje apžvalgoje daugiau akcentuojama Lietuvos narystės ES nauda pieno sektoriui. Per dešimtmetį pieno ūkyje esą vyko dideli struktūriniai pokyčiai. Pieno ūkiai gerokai sustambėjo – 2004 m. vidutinis pieno ūkio dydis buvo 2,39 karvės/ūkyje, tuo tarpu 2014 m. balandžio 1 d. – 4,92 karvės/ūkyje. Deja, per 2004–2014 m. karvių skaičius sumažėjo beveik 34 proc., iš pieno gamybos pasitraukė per 130,8 tūkst. pieno gamintojų. Nepaisant sumažėjusio karvių ir pieno gamintojų skaičiaus, pieno supirkimas per 2004–2013 m. išaugo. 2013 m. buvo supirkta 1 339,3 tūkst. tonų pieno –  31 proc. daugiau palyginti su 2003 m. (2003 m. buvo supirkta 1 026,1 tūkst. t pieno). Padidėjo pieno ūkių konkurencingumas: išaugo karvių produktyvumas, pagerėjo pieno kokybė. 2013/2014 kontrolės metais kontroliuojamų karvių produktyvumas pasiekė 6 766 kg pieno, t. y.  29 proc. (1 535 kg pieno) daugiau, palyginus  su 2003/2004 kontrolės metais. Pasinaudodami Kaimo plėtros programų lėšomis, pieno ūkiai įgyvendino ES pieno, nitratų direktyvos reikalavimus, diegė aplinką tausojančius ūkininkavimo metodus. Siekiant diversifikuoti pieno gamintojų veiklos riziką bei sudaryti sąlygas nišinių ir tradicinių kaimiškų pieno gaminių gamybai, buvo skirta 13,7 mln. Lt. investicinė parama pieno ūkiams, gaminantiems pieno produktus.
Pieno perdirbimo įmonės koncentravosi, labiau specializavosi, technologiškai pertvarkė ir modernizavo gamybą. Įmonių skaičius sumažėjo, tačiau jų perdirbimo pajėgumai padidėjo dėl įdiegtų beatliekio  perdirbimo technologijų. 2004–2013 m. pieno perdirbimo įmonėms modernizuoti ir pieno supirkimo logistikai gerinti buvo skirta 109,2 mln. Lt.
Be to, kaip praneša ŽŪM, per pastarąjį dešimtmetį ženkliai pagerėjo pieno sektoriaus finansinė padėtis ir konkurencingumas. Pieno supirkimo kainos išaugo nuo 488 Lt/t 2003 m. iki 1 093 Lt/t 2013 m. Praėjusiais metais, palyginus su 2003 m., pieno ūkių pajamos už parduotą pieną padidėjo 2,2 kartus. Papildomai pieno ūkiams paremti 2014 m. yra numatyta išmokėti 40,7 mln. Lt specialiosios paramos iš ES biudžeto pagal 2013–2014 kvotos metais parduoto pieno kiekį (preliminarus išmokos dydis 28 Lt už toną).

 

© 2022 UAB "PIENAS LT"