lt en de

Nariais skatina tapti ir perdirbėjų savivalė

Drąstiškai krentančios pieno supirkimo kainos skatina vis daugiau ūkininkų stoti į ŽŪK "Pienas LT". Šis procesas vyksta nepaisant to, kad stambesniems pieno gamintojams, tai yra ne kooperatyvų nariams, perdirbėjai dabar moka šiek tiek brangiau už superkamą pieną (5-10 ct). Daug paklausimų dėl stojimo sąlygų gaunama iš mažesnių ūkių, kurie iš perdibėjų gauna panašią kainą, kuri siūloma kooperatyvuose.

 

Narystė suteikia saugumą

 

Pastaruoju metu padaugėjo pieno gamintojų, norinčių tapti "Pienas LT" nariais. Į kooperatyvą neseniai įsijungęs Ramūnas Žilinskis pasakojo, kad tapti kooperatyvo nariu nulėmė kelios priežastys, o svarbiausios jų – siekis tapti ŽŪK "Pienas LT" pieno perdirbimo gamyklos bendrasavininkiu bei didžiųjų pieno perdirbėjų nesiskaitymas su ūkininkais.

"Atsibodo Lietuvos perdirbėjų nesiskaitymas su ūkininkais, jų darbo nevertinimas, – kalbėjo R. Žilinskis. – Į kooperatyvą įstoti apsisprendžiau praktiškai dėl pieno supirkimo kainų, nes perdirbėjai savo nuostolius perkrauna ant ūkininkų pečių, o juk ūkininkas pats vos galą su galu suduria".

Ūkininko teigimu, kai pradeda kristi pieno produktų kainos, perdirbėjai iš karto siunčia laiškus pieno gamintojams, kad jiems pieno supirkimo kaina mažės. "Žinojome, kad atsižvelgiant į situaciją rinkoje, "Pienas LT" irgi mažins pieno supirkimo kainas, bet kantrybė trūko po pieno perdirbėjo (AB "Pieno žvaigždės") paskutinio sprendimo mažinti pieno supirkimo kainą. Vien todėl pagalvojau, kad geriau prisidėsiu prie pieno perdirbimo gamyklos statybos", – pasakojo R.Žilinskis.   

Pasak R. Žilinskio, narystė kooperatyve jam suteikia tam tikrą saugumą.

Mažuosius pieno gamintojus ypač piktina derybos su perdirbėjais, kurios vyksta faktiškai kiekvieną mėnesio dekadą, kai, pavyzdžiui, kooperatyve "Pienas LT" jei kainos mažėja, tai mažėja visiems nariams, o jei didėja, tai irgi didėja visiems.

 

Perdirbėjai "pučia" miglą

 

Ne tik ŽŪK "Pienas LT", bet ir kiti kooperatyvai pastaruoju metu pastebi tendenciją, kad didieji pieno perdirbėjai stambesniems pieno gamintojams siūlo šiek tiek didesnes pieno supirkimo kainas. Tačiau tokiu būdu perdirbėjai stengiasi parodyti, esą pieno gamintojui kooperatyve būti neapsimoka. Sudaroma iliuzija, neva sudarius ilgalaikę sutartį su perdirbėju, pieno gamintojas daugiau laimės. Tačiau šią iliuziją išsklaido ŽŪK "Pienas LT" patirtis.

Dar tuomet, kai Lietuvoje nebuvo kooperatyvų, perdirbėjai su pieno gamintojais elgdavosi kaip norėdami. Prieš keliolika metų jie pieno gamintojams mokėdavo tik 40-45 ct už kilogramą. Ypač mažas pieno supirkimo kainas jie mėgindavo pagrįsti didelėmis logistikos sąnaudomis. Tai akcentuodavo ir tie perdirbėjai, su kuriais ŽŪK "Pienas LT" derėdavosi dėl pieno supirkimo kainų. Kai "Pienas LT" įsigijo pienovežius, skaičiavimai parodė, kad pieno perdirbėjai savo logistikos kaštus būdavo išpūtę apie 10 ct už kg. Kitaip tariant, šiuo metu "Pienas LT" nariai yra apdrausti nuo nesąžiningų pieno perdirbėjų, nes pastarieji negali gudrauti, derėdamiesi su kooperatyvu.

"Jeigu kooperatyvų Lietuvoje nebūtų, pieno gamintojams perdirbėjai siūlytų dar 15-20 ct/kg mažiau", – neabejoja ŽŪK "Pienas LT" administracijos vadovas Justinas Milušauskas.

© 2022 UAB "PIENAS LT"