lt en de

T.Raudoniui pasiūlyta užimti atsakingas pareigas

Siekiant užtikrinti dar efektyvesnį kooperatyvo valdymą jau kuris laikas ŽŪK "Pienas LT" valdybos pirmininkas Naglis Narauskas siūlė išrinkti valdybos pirmininko pavaduotoją. Dar per ŽŪK "Pienas LT" visuotinį narių susirinkimą N.Narauskas savo ataskaitoje pabrėžė, kad "kooperatyvą valdančių žmonių rotacija, neužsisėdėjimas, nesuaugimas su savo kėdėmis, išrenkamų asmenų į valdymo organus profesionalumas ir kompetencija yra tos prevencinės priemonės, kurios leistų kooperatyvui apsidrausti nuo nemalonių rizikų". Vien todėl jis siūlė išrinkti valdybos pirmininko pavaduotoją, kuris būtų ir saugikliu, ir patys kooperatyvo nariai būtų geriau informuoti apie tai, kuo gyvena kooperatyvas. Valdybos pirmininko pavaduotojo rinkimams N.Narauskas pasiūlė dvi kandidatūras – Remigijų Kelnerį ir Tomą Raudonių (nuotraukoje). R.Kelneris užimti valdybos pirmininko pavaduotojo pareigybę atsisakė iš karto, motyvuodamas, kad efektyviam darbui tiesiog nerastų pakankamai laiko. T.Raudonius irgi suabejojo, ar verta priimti sprendimą iškart. Jis paprašė valdybos laiko galutiniam sprendimui priimti, nes toks pasiūlymas jam buvo netikėtas. Valdyba nutarė klausimo svarstymą atidėti kitam posėdžiui. Be to, pasidalinta nuomonėmis ir apie galimybę įtvirtinti kooperatyvo Tarybą. Ją siūloma įsteigti pasibaigus dabartinės valdybos narių darbo kadencijai. Išsakyta nuogastavimų, kad eiliniai kooperatyvo nariai per mažai informuoti, ką veiktų minėta Taryba. Siūloma, kad Taryba būtų kaip tarpinė grandis tarp Valdybos ir kooperatyvo narių. Taryba būtų sudaroma geografiniu principu. Joje būtų apie 20 narių ir būtent Taryba formuotų užduotis Valdybai, kuri savo ruožtu priimtų kooperatyvui naudingus sprendimus. Pačią valdybą sudarytų tik 7 valdybos nariai vietoje dabar esančių 15. Taip kooperatyvo narius greičiau ir efektyviau pasiektų būtina informacija apie kooperatyvo veiklą ir padėtų greičiau kooperatyvui reaguoti į įvairias situacijas. Kartu į kooperatyvo veiklą įsitrauktų daugiau žmonių, būtų daugiau skaidrumo ir kooperatyvo valdyme dalyvautų jau paruošti žmonės.

© 2022 UAB "PIENAS LT"