lt en de

Pranešimas žiniasklaidai. Naglis Narauskas baigia savo kaip ŽŪK „Pienas LT“ valdybos pirmininko ir valdybos nario darbą

Šiandien Naglis Narauskas pranešė, kad baigia savo kaip  ŽŪK „Pienas LT“ valdybos pirmininko ir valdybos nario darbą.  Pasitraukęs iš valdybos, N. Narauskas išliks eiliniu kooperatyvo nariu ir aktyviai dalyvaus bendruomenės gyvenime. Priklausomai nuo valdybos sprendimo artimiausiu metu sušaukti  visuotinį kooperatyvo narių susirinkimą ir naujo valdybos pirmininko rinkimus, savo einamose pareigose N. Narauskas pasiliks kol visuotiniame - rinkiminiame susirinkime bus išrinktas naujas valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininku jis buvo perrenkamas nuo 2009 metų.

Mano apsisprendimas baigti savo kaip valdybos pirmininko ir valdybos nario darbą susisijęs su tuo, kad „Pienas LT“ pereina į naują veiklos etapą“, – sako N.Narauskas. „Niekada nesiekiau būti vieninteliu ir nepakeičiamu kooperatyvo valdybos primininku. Manau, kad rotacija kooperatyvo vadovybėje, įskaitant aukščiausias pareigybes, yra įmonės organizacinės kultūros brandos požymis. 2017 -iais apsisprendimą kandidatuoti trečiai iš eilės valdybos pirmininko kadencijai lėmė tai, kad tuo metu dar nebuvo baigtas investicinis projektas – gamyklos statyba. Šiai dienai įmonė yra įveikusi šiuos iššūkius ir pereina į kasdieninio verslo vystymo laikotarpį“.

Pradėti ir užbaigti visi investiciniai projektai

N. Narauskui vadovaujant „Pienas LT“ valdybai, buvo pradėti ir užbaigti visi investiciniai projektai. Gavus ES finansinę paramą buvo pastatyta moderni pieno perdirbimo gamykla. Po ilgų kovų, kooperatyvui pavyko įrodyti, kad ES parama buvo panaudota skaidriai ir sąžiningai. Nepaliekant abejonių ir nesukeliant grėsmės „Pienas LT“ reputacijai, FNTT užbaigė su investicinių projektų įgyvendinimu susijusią dokumentų analizę. FNTT išvadoje buvo patvirtinta, kad duomenų apie padarytą nusikalstamą veiką negauta. 

Kooperatyvo „Pienas LT“ organizacija nuolat vystė kompetencijas, kurios turi padėti pasitikti globalios konkurencijos ir tarptautinio verslo iššūkius. Per dešimtmetį buvo sukurti kooperatyvo valdymo principai ir sistema. Reformavus valdybą, buvo pasirengta valdyti kooperatyvą sudėtingesnėmis pieno perdirbimo pramonės ir tarptautinio verslo sąlygomis. Pastaraisiais metais buvo suburta ambicinga, profesionali ir motyvuota įmonės darbuotojų komanda.

 „Nuo pat „Pienas LT“ įsikūrimo pradžios siekiau, kad pieno gamintojų kooperatyvas būtų ne vien tarpininkas pienui parduoti, bet ir vystytų pieno perdirbimo verslą. Per dešimt metų mūsų kooperatyvas tapo ir verslas, ir visuomenės reiškinys, ir socialinis eksperimentas. Šiandien esame inovatyvus, profesionalus ir į globalią rinką orientuotas verslas. Tai pavyko pasiekti visos „Pienas LT“ bendruomenės – išmintingų ir verslių pieno gamintojų bei profesionalių darbuotojų - pastangomis.  Didžiuojuosi, kad Baltijos šalių regione esame didžiausias pieno gamintojų vertikalios integracijos kooperatyvas“ – sako N.Narauskas.

Kova dėl kokybiškos pieno žaliavos skatina mus būti žingsniu priekyje

N. Narauskas yra įgijęs teologijos ir filosofijos bakalauro bei tarptautinės teisės magistro laipsnius.  Domėtis pieno sektoriumi jis pradėjo įkūręs pieno ūkį Lazdijų rajone. N. Narauskas buvo vienas iš „Pienas LT“ iniciatorių ir steigėjų, valdybos pirmininku jis buvo perrenkamas nuo 2009 metų. 2017 metais jis taip pat pirmininkavo Pieno tarybai prie Žemės ūkio ministerijos, patariančiai Vyriausybei pieno sektoriaus strategijos klausimais.

 „Mūsų organizacija iš esmės yra naujos koncepcijos pieno gamintojų kooperatyvas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Vis dėlto, nuolat kintantis pieno sektorius ir arši konkurencinė kova tarp Lietuvos pieno perdirbėjų dėl kokybiškos pieno žaliavos skatina mus, pieno gamintojus, būti žingsniu priekyje ir nesustoti ties nuveiktais darbais. Tikiu, kad stipri mūsų bendruomenė užtikrins sėkmingą įmonės veiklą, įveiks nuolat kylančius iššūkius ir įgyvendins ambicingus verslo planus. Tai taps įmanoma, jei sieksime profesionalumo, konstruktyvaus ir kritiško savęs vertinimo, jei tolesnę kooperacijos raidą statysime ant vertybinio ir teisinio pagrindo“, - sako N. Narauskas.

 

© 2022 UAB "PIENAS LT"