lt en de

N. Narauskas: "Svarbi visų kooperatyvo narių branda"

ŽŪK „Pienas LT“ visuotiniame narių susirinkime valdybos veiklos ataskaitą pristatė valdybos pirmininkas Naglis Narauskas, pateikęs ir įžvalgas apie kooperatyvą bei pieno rinkos tendencijas.  "Keičiasi pieno rinka, pieno gamintojų branda, pieno perdirbėjų interesai ir požiūris į kooperuotą bei nekooperuotą pieno gamintoją. Keičiasi ir mūsų pačių supratimas apie kooperatyvo gyvenimą ir mūsų pačių interesus veikiant kooperatyve.  Per šį laikotarpį spėjome suprasti ir perprasti, kad pieno rinka nėra nekintantis, stabilus darinys, o greičiau priešingai, labai dinamiškas ir į gausybę faktorių reaguojantis mechanizmas", – kalbėjo N.Narauskas.
Jis pabrėžė, kad sėkmingai kooperatyvo veiklai yra ne mažiau svarbi kooperatyvo narių branda,  didesnis jų įsitraukimas ir domėjimasis kooperatyvo reikalais. Savo kalboje valdybos pirmininkas išskyrė strateginius kooperatyvo projektus, o vienu svarbiausių įvardijo pieno perdirbimo įmonės projektą. 
"Dabar mūsų visų tikslas iki metų pabaigos užbaigti šį projektą ir sėkmingai paleisti gamyklą. Tačiau turime visi suprasti, kad tai bus tik vieno ir labai svarbaus etapo pabaiga, po kurio seks kiti, ne mažiau svarbūs iššūkiai", – aiškino N.Narauskas. 
Valdybos pirmininko teigimu, per šiuos metus reikia sukurti planuojamos gaminti produkcijos pardavimo struktūrų koncepcijas ir priimti kai kuriuos darbuotojus į tas pareigybes, užbaigti verslo valdymo sistemų įdiegimą, pradėti būsimo pieno perdirbimo gamybinio personalo atranką.
Pasak jo, ypač svarbu didinti pieno supirkimo kiekį ir jį sėkmingai parduoti.
"Turint galvoje perdirbimo įmonės poreikius žaliavai, kooperatyvo valdybai ir administracijai reikia per 2014 m. surasti sprendimus, pakeičiančius esamas tendencijas, kurios atitiktų pieno perdirbimo įmonei reikalingo natūralaus žaliavinio pieno kiekio per dieną poreikius", – sako N.Narauskas.
Pastebėtina, kad nei viena kooperatyvo narių grupė neaugo lyginant su 2012 m. Kodėl kooperatyvo narių pieno gamybos apimtys nesivysto, N.Narauskas mano, jog tai yra stagnuojanti kooperatyvo plėtra. "Šį mums nemalonų reiškinį sąlygoja kaip vidinės, taip ir išorinės priežastys, – sako N.Narauskas. –  Laikas nuo laiko atsiranda kooperatyvo narių, kurie mano, kad galima būti kooperatyve ir naudotis kooperatyvo kuriamais instrumentais, bet tuo pačiu nevykdant savo pareigos parduoti pieną kooperatyvui, nes perdirbėjai jiems pasiūlė aukštesnę kainą". Valdybos pirmininkas įsitikinęs, kad tai silpnina kooperatyvą ir neleidžia jam stiprinti savo pozicijų rinkoje, apsunkina kooperatyvo strateginių projektų įgyvendinimą, didina kooperatyvo išlaikymo naštą likusiems ir kooperatyvui savo gaminamą pieną parduodantiems kooperatyvo nariams. 
"2013 metais mums pavyko ne tik sugrįžti į 2011 m. kovo mėnesio lygį, bet ir pasiekti naują geriausią rezultatą – 2013 m. lapkritį pieno pardavimo kaina perdirbėjams pasiekė rekordinį rodiklį. Tai labiausiai sąlygojo išaugusi pasaulinės pieno produktų rinkos paklausa bei žaliavos poreikis Lietuvos ir kaimyninių šalių pieno pramonei, taip pat augantys kooperatyvo gebėjimai surasti platesnį pardavimo kanalų ratą mūsų gaminamam pienui", – akcentavo N.Nariauskas.  Didesnę pieno pardavimo kainą kooperatyvo nariams buvo sunku pajusti, nes reikėjo atskaityti tikslines lėšas strateginiam projektui finansuoti.
Savo kalboje "Pienas LT" valdybos pirmininkas N.Narauskas taip pat pabrėžė, kad kooperatyvas turi atstovauti visų ir kiekvieno nario interesus. "Noriu, kad visi suprastumėm, jog kooperatyvas šiandien jau yra sukaupęs pakankamai turto ir yra patrauklus kaip verslo objektas. Keli neatsargūs žingsniai, strateginės klaidos gali privesti prie skaudžių pasekmių, kurių, esu įsitikinęs, kai kas tikrai laukia, – kalbėjo N.Narauskas. – Todėl skaidrumas, didesnis kooperatyvo narių įsitraukimas į kooperatyvo reikalus, kooperatyvą valdančių žmonių rotacija, neužsisėdėjimas, nesuaugimas su savo kėdėmis, išrenkamų asmenų į valdymo organus profesionalumas ir kompetencija yra tos prevencinės priemonės, kurios leistų išvengti galimų rizikų". 
Jis pasiūlė kooperatyvo nariams atvirai kalbėtis ir kritikuoti, išlaikant pagarbą vieni kitiems. "Dėl šios priežasties valdyba yra sukūrusi darbo grupę, kurios tikslas iki šios valdybos kadencijos pabaigos parengti kooperatyvo valdymo reformos koncepciją, sukuriant reikalingas prielaidas mano minėtoms rizikoms užbėgti už akių", – sakė N.Narauskas. Šiam tikslui pasiekti valdybos nariai sėmėsi patirties iš kooperatyvų Didžiojoje Britanijoje ir Lenkijoje.

 

© 2022 UAB "PIENAS LT"