lt en de

Albertas Brazas: „Norėčiau apvažiuoti visus mūsų kooperatyvo ūkius“

Per ŽŪK „Pienas LT“ visuotinį narių susirinkimą Kelmės rajono ūkininkas, keturiasdešimtmetis Albertas Brazas buvo išrinktas į naujos kadencijos kooperatyvo valdybą. Pats A. Brazas nuolat dalyvaudavo ir ankstesnės kadencijos valdybos posėdžiuose, nors ir neturėdavo balsavimo teisės. Jis skubėdavo į posėdžius iš savo beveik 100 melžiamų karvių ūkio. Tad šiandien mėginame supažindinti jus su naujuoju valdybos nariu.

Ponas Albertai, kodėl nusprendėte kandidatuoti į „Pienas LT“ valdybą?

Tiesiog jaučiu, kad galiu prisidėti prie kooperatyvo valdymo. Minčių turiu. Manau, kad galiu būti tuo tarpininku tarp ūkininkų ir valdybos. Moku lengvai bendrauti ir visada galiu rasti kompromisų. Jei atvirai, tai man patinka toks darbas, kai būni įvykių sūkuryje. Tai iliustruoja ir viena mano mokytojo istorija. Jis daug metų dirbo pieno pramonėje. Iš jos kartą pasitraukė, bet sugrįžo. Kai jo paklausė, kodėl jis grįžo, tai jis atsakė: „Pieno pramonė yra nenuspėjama ir joje visada gyvenama įtemptai“. Mane tas adrenalinas pakrauna. Man patinka susidurti su iššūkiais, generuoti idėjas, ieškoti netradicinių sprendimų.

Kelis metus gana aktyviai dalyvaudavote valdybos posėdžiuose. Kokios patirties įgijote?

Į valdybos posėdžius važiuoti pradėjau todėl, nes turėjau per daug klausimų ir per mažai atsakymų. Netgi turėjau daug įtarimų. Buvau susidaręs įspūdį, kad valdyba savo susirinkimuose tik pakelia rankas, o esminių klausimų nesprendžia. Po valdybos posėdžių viskas tapdavo daug aiškiau. Pamačiau, kad yra ir nuomonių skirtumų, o  sprendimai net ir vienu klausimu aptarinėjami ir diskutuojami labai ilgai. Tad gavau kur kas daugiau informacijos. Kas sekė po to? Kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Norėjosi dar smulkiau sužinoti viską.

O kaip dėl valdybos narių skaičiaus? Kuo skiriasi dabartinė 5 asmenų valdyba nuo 15 žmonių valdybos?

Akivaizdu, kad valdyba dabar turės dirbti labiau susitelkusi. Jei 15 narių valdyboje galėdavai balsuodamas dar ir susilaikyti, tai 5 asmenų valdyboje, manau, sprendimo atsakomybės klausimas bus kur kas svaresnis.

Ką galite pažadėti mūsų kooperatyvo nariams kaip naujas valdybos narys?

Priklausomai nuo to, kuo man bus patikėta rūpintis. Jei būčiau atsakingas už žaliavą ir santykius su tiekėjais, tai galėčiau šioje srityje išties daug nuveikti. Norėčiau apvažiuoti visus mūsų kooperatyvo ūkius, susipažinti su jų problemomis. Dėl savo kuklumo ar laiko stygiaus žmonės dažnai nutyli jiems rūpimus klausimus, todėl norėčiau per tą tiesioginį bendravimą sužinoti narių nuomonę.

Kooperatyvo nariai dažnai kelia komunikacijos stoką tarp kooperatyvo, kaip visumos, ir atskirų narių. Kiek ši problema aktuali jūsų nuomone?

Man labai svarbu žinoti visą informaciją, nors kai kuriems žmonėms pakanka tik bendrinės informacijos. Manau, kad visi nariai siekia vieno dalyko – bendro pelno. Kad galėtų ūkiai plėstis, investuoti. Dažnai nesutarimai kyla dėl to, kad žmonėms tiesiog trūksta informacijos. Todėl komunikacijai vertėtų skirti didesnį dėmesį, nes tai labai svarbu.

Dėkojame už pokalbį.

© 2022 UAB "PIENAS LT"