lt en de

ES Regionų komitetas: jei niekas nesikeis, pieno gamintojams bus pernelyg sunku iki pat 2024-ųjų

Pieno gamintojams 2016-2024 metai bus sudėtingi, rodo Europos Sąjungos Regionų komiteto ataskaita. Jo nariai atkreipia dėmesį į Europos Komisijos prognozes, kad 2016–2024 m. laikotarpiu vidutinė pieno kaina turėtų siekti apie 350 eurų už toną numatant, kad kainos svyruos nuo 300 iki 400 eurų (anksčiau – apie 80 lietuviškų centų už bazinį pieną) už toną 8 metus iš 10-ies, o dvejus metus iš 10-ies šis svyravimas bus dar didesnis. "Nepriimtina, kad Europoje pieno supirkimo kainoms tokios didelės įtakos turi pasaulinės kainos, nors 90 proc. ES pagaminto pieno parduodama Europos rinkoje", – aiškinama Regionų komiteto rašte.

Regionų komitetas, vienija 353 narius iš visų 28 ES valstybių ir yra patariamasis ES organas, išreiškiantis savo nuomonę apie Europos Komisijos siūlomus teisės aktus. Balandžio 16-17 dienomis vykusioje sesijoje Regionų komitetas išplatino pareiškimą, kuriame apžvelgė pieno produktų sektoriaus ateitį ir po pieno kvotų panaikinimo. "Laikui bėgant ir vis didėjant pieno gamybos ES apimčiai, pienas bus perdirbamas į didesnės pridėtinės vertės produktus ir tai bus nuostolinga neperdirbto pieno gamintojams (tai yra ūkiams)", – rašoma dokumente. Jame pripažįstama, jog pieno produktų tiekimo grandinės dalyviams tenka vis labiau nevienoda pridėtinės vertės dalis ir didesnę jos dalį gauna perdirbėjai.

Akcentuojama, jog didelė dalis pastarojo meto Europos investicijų pieno sektoriuje skiriama pieno miltelių džiovinimo bokštams, o ne pieno perdirbimui į didelės pridėtinės vertės produktus, pavyzdžiui, sūrių gamybai (palyginimui: 50 proc. miltelių gamybai, o sūrių – 20 proc.).

Europos Komisija ir ekspertai prognozuoja vis spartesnį pieno gamybos mažėjimą beveik visose ES rytų šalyse (išskyrus Lenkiją), nors pienininkystė dažnai šiose šalyse yra pagrindinė žemės ūkio veikla. "Dėl šios priežasties bus sunkiau kaimo vietovėse išlaikyti gyventojus", – teigia Regionų komitetas.

Šios institucijos nuomonė Lietuvos pieno gamintojams yra svarbi todėl, kad Europos Komisija, Europos Taryba ir Europos Parlamentas prieš priimdami sprendimus privalo konsultuotis su Regionų komitetu.

Mėgindamas įkvėpti pieno gamintojams optimizmo, Regionų komitetas ES institucijoms pasiūlė ir sprendimus, esą dabartinis ES pieno supirkimo kainos vidurkis (217 eurų už toną) yra per žemas ir neužtikrina pieno gamintojams saugumo, jei pieno kainos smuktų toliau.

Komitetas siūlo Europos Komisijai užtikrinti, kad intervencinė kaina labiau atspindėtų gamybos išlaidas ir būtų pritaikyta prie rinkos pokyčių. "Reikėtų peržiūrėti nuo 2008 m. nekeistą dabartinę intervencinę kainą, siekiant atsižvelgti į didėjančias gamybos sąnaudas, ir nuolat ją persvarstyti.

"Šalims, nusprendusioms, kad pieno tiekimo sutartys turi būti privalomos, jose sukurtos gamintojų organizacijos nepadėjo pasiekti tikslo, dėl kurio jos buvo sukurtos, nes perdirbėjai ir toliau tiesiogiai derėjosi dėl sutarčių su gamintojais primesdami jiems labai trumpus sutarčių terminus ir nesuteikdami pieno kainų garantijų", – akcentuojama rašte.

Vien todėl siūloma ne sudarinėti tiesiogines gamintojų ir pieno perdirbėjų sutartis, o, kaip tai daroma Kvebeke, steigti regionines ir teritorines gamintojų organizacijas, susijusias ne tik su pieno perdirbimo veikla, kurioms būtų suteikti daug didesni derybiniai įgaliojimai.

Minėtas teiginys atitinka ŽŪK "Pienas LT" viziją, kai pradėjus veikti pieno perdirbimo gamyklai, koooperatyvo nariai turės daug daugiau galių, derėdamiesi su perdirbėjais.

Regionų komiteto raštas, kurį pasirašė šio komiteto pirmininkas Markku Markkula baigiamas prašymu parengti išsamų kaimo plėtros planą Baltijos valstybėms, Bulgarijai, Rumunijai, Slovėnijai ir didžiajai Lenkijos daliai ir Graikijai. "Šiose šalyse yra daug mažas bandas laikančių ūkių, kurių padėtis panaikinus kvotų sistemą gali būti sudėtinga, nors šie gyvulininkystės ūkiai šiuo metu yra kaimo bendruomenių pagrindas", – reziumuojama rašte.

© 2022 UAB "PIENAS LT"