lt en de

“Pienas LT” pradeda plėtros kampaniją – prisijungti gali bet kuris Lietuvos pieno gamintojas

Žemės ūkio kooperatyvas “Pienas LT” jau vasario 29-ąją pradeda plėtros kampaniją, siekiant ne tik išplėsti narių skaičių, bet ir sukonsoliduoti didesnį pieno kiekį naujai pastatytai pieno perdirbimo gamyklai. Šiuo sprendimu kooperatyvas prisideda prie įvairių visuomeninių organizacijų ir valdžios institucijų raginimo skatinti kooperaciją tarp pieno gamintojų. “Sulaukdavome priekaištų, esą kooperatyvas nenori priimti naujų narių, bet į tokias kalbas visuomet atsakydavome, kad kooperatyvo nariu gali būti toks pieno gamintojas, kuris prisiimtų vienodus įsipareigojimus kartu su kitais kooperatyvo nariais. Priešingu atveju jo narystė būtų nelygiavertė”, – įsitikinęs ŽŪK “Pienas LT” valdybos pirmininkas Naglis Narauskas. Lengvatines naujų narių priėmimo taisykles vasario 18 d. patvirtino aukščiausias ŽŪK “Pienas LT” valdymo organas – Visuotinis narių susirinkimas. Šis sprendimas turėtų paskatinti pieno gamintojus aktyviau jungtis į kooperatyvą. Juolab kad ir situacija pasaulio bei Europos Sąjungos rinkose nėra palanki pavieniams pieno gamintojams: jaučiamas žaliavos perteklius, o pieno produktų paklausa nedidėja.

Be to, šiuo metu Lietuvoje kooperuotai superkamo pieno kiekis svyruoja tik tarp 30-40 proc., todėl tikima, kad yra reali galimybė šį rodiklį gerokai padidinti, o pagrindine išeitimi iš sudėtingos padėties išlieka vienintelė – kooperatyvai su vertikaliai integruota sistema, apimantys ne tik pieno gamybą, bet ir jo perdirbimą.

Į Kauno LEZ pastatytos pieno perdirbimo gamyklos statybą ir technologinius įrengimus esami „Pienas LT“ kooperatyvo nariai investavo per 20 mln. eurų nuosavų lėšų. Kiekvieno nario paskaičiuotas vidutinis indėlis į šią gamyklą sudarė per 134 tūkst. eurų.

“Suprantama, kad tiek lėšų, jei ūkininkas nori įstoti į kooperatyvą, per vieną dieną vargu ar įmanoma gauti, kai pieno sektorių ištikusi tokia gili krizė, tačiau Visuotinis narių susirinkimas rado optimalų sprendimą – dabar bet kuris ūkininkas ar bendrovė gali tapti mūsų nariu, su visomis teisėmis ir pareigomis, o tikslinių įnašų lėšas įmokėti per labai ilgą laikotarpį, išdėstant jį mažomis dalimis”, – sakė N. Narauskas.

Esminė naujų narių priėmimo aplinkybė – tikslinį pajinį įnašą kartu su kitais finansiniais įsipareigojimais ūkininkas ar bendrovė galės sumokėti per maksimaliai ilgą laikotarpį, siekiantį nuo 4 iki 14 metų. Bet kuriuo atveju tiek įnašo dydis, tiek ir jo įmoka priklausys nuo nario pagaminamo ir parduodamo pieno kiekio.

“Kuo anksčiau ūkininkas ar bendrovė apsispręs tapti ŽŪK “Pienas LT” nariu, tuo jam bus pritaikytas ilgesnis pajinio įnašo išsimokėjimo terminas. Tai kažkuo primena prekės įsigijimą išsimokėtinai”, – narystės schemą iliustravo N. Narauskas.

Išsimokėjimo terminas priklauso nuo naujo nario apsisprendimo tapti nariu datos (apsisprendus iki 2016 m. gegužės 31 d., iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., iki 2016 m. lapkričio 30 d., iki 2017 m. vasario 28 d.).

Šis “Pienas LT” pasiūlymas Lietuvos pieno gamintojams galios lygiai vienerius metus – iki 2017 m. vasario 28 d. Vėliau dėl tolesnės plėtros spręs Visuotinis narių susirinikimas.

ŽŪK “Pienas LT” svetainėje internete (www.pienaslt.eu) jau šią savaitę pradės veikti interaktyvus įrankis, speciali skaičiuoklė, kurioje įvedus per metus pagaminamo pieno kiekį kilogramais, bus preliminariai apskaičiuota, koks būtų tikslinio pajinio įnašo dydis ir  per kiek metų pieno gamintojui teks jį įmokėti.

Pasak N. Narausko, dar paprastesnės naujų narių priėmimo tvarkos neįmanoma sugalvoti. “Kooperatyvo vardu tiesiog kviečiu pasinaudoti šia neeiline galimybe, padedant vieni kitiems siekti tikrųjų kooperacijos tikslų – didesnės naudos kiekvienam kooperatyvo nariui. Svarbiausia, kad nuo susitarimo pasirašymo dienos, naujasis narys įgis tokias pačias teises kaip ir senieji “Pienas LT” nariai”, – pabrėžė N. Narauskas.

Išplėtus kooperatyvo narių skaičių ir išaugus surenkamo žaliavinio pieno kiekiui iki reikalingo perdirbimui, būtų baigtas dabartinis kooperatyvo plėtros etapas apimantis, žaliavinio pieno gamybą, surinkimą, logistiką, kokybės kontrolę ir perdirbimą.

 

ŽŪK “Pienas LT” informacija

© 2022 UAB "PIENAS LT"